Sleva 20 % na jazykové kurzy od Online jazyků & Easy Linga. Použijte slevový kód: MYENGLISH20

Rychlý přehled

Modální slovesa v angličtině – co to je a jak se v nich vyznat?

Obsah článku

Anglická modální slovesa pomáhají určit způsob významového slovesa, které po nich ve větě následuje.

Používají se jako pomůcka k tvoření otázek, záporů, různých časů a pravděpodobnosti.

Modální slovesa v angličtině – co to je a jak se v nich vyznat?
Základní přehled modálních sloves (Zdroj: vlastní zpracování)
Mod. slovesoPřekladZáporPřekladMod. slovesoPřekladZáporPřekladOpisPřekladZáporPřeklad
Canumět/mocican’t, cannot určitě ne!Couldmohl jsem, měl jsemcouldn´tnemohu, nejde mi toBe able tojsem schopen to udělatnot be able tonebýt schopen
May smět/ možnámusn´t, must not nesmětMightmohl by, snadmusntn´tnesmětBe allowed tonejsem povolen to udělatnot be allowed tonebýt povolen to udělat
Mustmuset, určitě ano!needn´t, need notnemusetOught to měl bychoughtn’t toneměl bychHave tomusetdo not have tonemuset
Shall mít (ne vlastnit) – měl bychshouldn´t, should notneměl bychShould měl bychshould´t neměl bych
Willbudoucí časwon´t, will notbudoucí časWouldbychwouldn´tbych v záporu
Need tomusetnot need tonemuset
Used tobýt zvyklýnot used tonebýt zvyklý
Přehled modálních sloves

Základní pravidla

Na rozdíl od klasických anglických sloves, ta modální mají jiná a specifická pravidla:

Nikdy k nim nepřidáváme koncovku -s (ve třetí osobě jednotného čísla, v přítomném čase)

He goes to school. x He can go to school.

Při tvoření otázek k nich nepřidáváme pomocná slovesa

Does she have an idea? x Can she swim?

Následují po nich vždy slovesa v infinitivu bez částice „to“

You should go there. x NE You should to go there.

Zápor se u nich tvoří jednoduše – pouze přidáním „not“

He may speak English. x He may not speak English.

Nemění svůj tvar při použití minulého nebo budoucího času (jako např. sloveso jít = go, went, gone) – jejich tvar je stále stejný. Pokud chceme utvořit jejich minulý nebo budoucí čas, použijeme tzv. opis

I can swim. I was not able to swim. x I will be able to swim.

Otázky se tvoří pomocí inverze – nepřidává se pomocné do/does nebo jiné tvary dle času, ve kterém se ptáme. Otázka se tvoří tak, že otočíme slovosled – ‘she can go’ se stává ‘can she go?’

I may go to have lunch with my colleagues. x May I go to have lunch with my colleagues?

modální slovesa angličtina

Jak tyto modální slovesa rozlišit?

Existuje spousta různých rozčlenění. Asi nejsrozumitelnější z nich je podle významu situace, pro jakou chceme sloveso použít:

1. Ability = schopnost

V tomto případě popisujeme něčí schopnosti nebo myšlenky.

Can (přítomnost) … Can you speak Spanish? Umíš mluvit španělsky?

Could (minulost) … I could have done it. Mohl jsem to udělat. (Ale neudělal, protože jsem se ještě necítil dost připravený.)

opis Be able to (moci = být schopen něco udělat)

 • Was able to (minulost) … I was not able to play tenis. Nemohl jsem hrát tenis. (Bolela mě noha.)
 • Will be able to (budoucnost) … I will be able to play tomorrow. Budu moci hrát zítra. (Už mě noha nebolí.)

2. Permission = povolení

Zde se modální slovesa pojí na situace, ve kterých vyjadřujeme povolení/ zákaz něco konat.

ANO

 • May (mohu) … I may participate. Možná se zúčastním. (Protože mi to rodiče dovolili.)
 • Can (mohu) … We can swim there. Můžeme tam plavat. (Není tam žádný zákaz.)

NE

 • Mustn’t (nesmím) … You mustn’t go there. Nesmíš tam chodit.
 • Can’t (nemohu) … We can’t do that. Nemůžeme to udělat.
 • opis Be allowed to (nesmí se) … We are not allowed to smoke here. Nesmíme tady kouřit.

3. Obligation = povinnost

Použijí se, když se mluví o povinnosti. Něco je nutné vykonat či dodržet.

ANO

 • Must (muset – příkaz, povinnost v přítomnosti) … You must be quiet. Musíte být tiše.
 • Have to (muset – příkaz, povinnost) … You have to be quiet. Musíte být tiše. 
 • Had to (povinnost – v minulosti) … I had to brush my teeth. Musel jsem si vyčistit zuby.
 • Would have to (kondicionál – musel bych) … I would have to tell her. Musel bych ji to říct.
 • Will have to (příkaz, povinnost do budoucnosti) … I will have to try it next year. Budu to muset zkusit příští rok.

NE

 • Don’t have to (nemuset – přítomnost) … We don’t have to go there. Nemusíme tam jít.
 • Needn’t (nemuset – přítomnost) … I needn´t study tonight because it’s Friday. Nemusím se dnes učit, protože je pátek.

4. Advice = rada (udávání rady)

Chceme-li někomu poradit, ať už v kladném či záporném slova smyslu, použijeme následující modální slovesa.

ANO

 • Should (měl by) … You should go there. Měl bys tam jít.
 • Ought to (měl by) … She ought to apologize. Měla by se omluvit.

NE

 • Shouldn’t (neměl by) … You shouldn’t smoke. Neměl bys kouřit.
 • Oughtn’t to (neměl by) … You oughtn’t to go there. Neměl bys tam chodit.

5. Conditional = podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob vyjadřuje, že uskutečnění nějakého děje je podmíněno dalšími skutečnostmi.

Would – nejčastější užití je ‘I would like to’ … We would like to go to the cinema. Rádi bychom šli do kina.

Will

 • Shall … místo will se dá použít shallI will write it tomorrow. = I shall write it tomorrow. Napíši to zítra.
 • Shall v otázce (mít – ne ve smyslu vlastnit) … Where shall we go? Kam máme jít?

6. Certainty = jistota

Víme s jistotou, že se něco stane/ právě to probíhá/ stalo (by) se to.

Must (muset)

 • 100% jistotaHe must study very hard. Určitě se hodně učí.
 • Must have + past participleHe must have written it. Určitě už to napsal.

Should (měl bych – ale zároveň musím – vychází z kontextu)

 • Skoro jistota I should study. Mám se učit. (Sám mám o to zájem a sám vím, že bych měl.)
 • Should have + past participleYou should have been here to see it. Měl jsi tu být, abys to viděl.

7. Possibility = možnost

V těchto situacích máme pouze odhad, jak by to mohlo být, ale nevíme nic jistě.

 • May (možná ano) … He may write it. Možná/asi to napíše.
 • Might (možná ano) … He might write it. Možná/asi to napíše.
 • Could (možná ano) …. He could write it. Možná/asi to napíše.
 • May not (možná ne) … He may not come. Možná nepřijde.
 • Might not (možná ne) … He might not come. Možná nepřijde.  

Andrea Pištěková

Andrea Pištěková

Jsem takový dlouhodobý cestovatel, navštívila jsem již 38 zemí. Miluju poznávání různých kultur a cizí jazyky. Mluvím plynule pěti jazyky a základy dalších jsou samozřejmostí, pokud se člověk déle zdrží v nějaké zemi. Svou znalost jazyků ráda předávám dál ve formě doučování a psaní.
 • Celkem 7 jazykových v kterých zažijete příliv nové energie a chuti to studií. 
 • Vyzkoušíte praxí prověřené moderní i klasické techniky, které vedou k výsledkům.
 • Je to zdarma. Každý den vám přijde nový úkol na e-mail. 
✅ Začněte ještě dnes. Zadejte e-mail, na který vám pošleme 1. úkol. 

Na e-mail vám budeme posílat pouze úkoly, výzvy z Jazykového restartu a další tipy a užitečné informace ke studování jazyků. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky