Sleva 20 % na jazykové kurzy od Online jazyků & Easy Linga. Použijte slevový kód: MYENGLISH20

Rychlý přehled

Anglické časy jednoduše: velký přehled

Obsah článku

Anglické časy bývají pro studenty zdánlivě nerozlousknutelným oříškem.

Nejenže jich je celkem 12, ale část z nich ani nemá český ekvivalent.

Zpočátku se snadno zaměňují a spolu s přibíráním dalších časů a gramatických jevů vytvářejí frustrující koktejl.

A najednou se objeví chuť to vzdát.

Co s tím?

Nemáme pro vás žádnou zázračnou zkratku, která vám perfektně nalije anglické časy do hlavy během večera. Pomůžeme vám ale s organizací a pochopením.

Pojďte se s námi vrhnout na přehled všech anglických časů, jednoduše.

Anglické časy jednoduše: velký přehled

Ahoj, pokud hledáte českou aplikaci na učení jazyků za rozumnou cenu, tak určitě vyzkoušejte EasyLingo.

recenze / ukázková lekce

Anglické časy si můžeme rozdělit do tří kategorií, kdy každá obsahuje základní formu a perfektum, které vyjadřuje ukončenost děje. Zároveň má každá forma dvě verze – prostou a průběhovou.

Zní to složitě, ale ve skutečnosti to má snadno pochopitelný řád.

Jaké všechny anglické časy tedy existují?

Přítomný čas

 1. přítomný čas prostý (present simple)
 2. přítomný čas průběhový (present continuous)
 3. předpřítomný čas prostý (present perfect)
 4. předpřítomný čas průběhový (present perfect continuous)

Minulý čas

 1. minulý čas prostý (past simple)
 2. minulý čas průběhový (past continuous)
 3. předminulý čas prostý (past perfect)
 4. předminulý čas průběhový (past perfect continuous)

Budoucí čas

 1. budoucí čas prostý (future simple)
 2. budoucí čas průběhový (future continuous)
 3. předbudoucí čas prostý (future perfect)
 4. předbudoucí čas průběhový (future perfect continuous)

Které anglické časy doopravdy potřebujete?

Při zjištění, kolik má angličtina vlastně časů, jste se možná zhrozili.

Tolik?!

To se nejde naučit! Určitě jde ten seznam nějak seškrtat.

V tom případě pro vás máme dobrou i špatnou zprávu.

Dobrá zpráva: pokud se anglicky učíte jen pro dorozumění a nemáte velké jazykové ambice, pak si pár časů vyškrtnout můžete.

A ta špatná? Jestliže to chcete s angličtinou dotáhnout dále a vyhnout se jakýmkoliv nedorozuměním, pak se budete muset naučit všechny časy, kterými angličtina vládne.

Angličtina efektivně 🇬🇧

Nejlepší online kurzy Angličtiny
Jak najít dobrého a levného lektora na italki.com
Jak efektivně studovat s Online jazyky

V Česku se často traduje, že není třeba se všechny anglické časy učit, protože je nepoužívají ani rodilí mluvčí.

To je ale omyl.

Je pravda, že některé časy (především předbudoucí) se používají střídmě, ale i tak se s nimi v konverzaci, filmech i knížkách setkáte. A pro porozumění je potřeba je znát.

Londýn Big Ben

Ale nemusíte se bát.

Stejně jako ostatní dovednosti, i používání anglických časů je otázkou cviku a odhodlání. Ze začátku to sice půjde pomalu, ale postupem času se naučíte většinu časů používat automaticky a bez přemýšlení.

A ten zbytek přijde.

Velkým pomocníkem je konzumace anglického obsahu, který vás bude zásobovat možnostmi využití jednotlivých časů v každé větě.

Můžete si tak snadno osvojit fráze, které obsahují daný čas a uložit si je do jazykové banky ve svém mozku.

Sáhnout můžete po čemkoliv, co vás baví – filmy, videa na youtube nebo knížky.

Tip: Pokud vás zaujalo trénování anglických časů pomocí filmů a seriálů, mohla by vás zajímat aplikace Mooveez.

Teď už ale pojďme na přehled jednotlivých časů a příklady jejich použití.

Přítomný čas 

Přítomný čas prostě a jednoduše vyjadřuje to, co se nyní děje, respektive co se děje v přítomnosti.

Vyjadřujeme tím kupříkladu naše postoje, zvyky, koníčky nebo aktivity, jež se pravidelně opakují.

Také tím vyjadřujeme obecné pravdy a fakta, vlastnosti, dovednosti nebo cokoliv, co se děje po delší dobu či opakovaně (třeba odjezdy vlaků).  

✏️ I have a sister. – Mám sestru. I play football. – Hraju fotbal (opakovaně).

Aby se nám povedlo jasně vyjádřit přítomnost, používáme několik slovíček spojených s přítomným časem. Jsou to: 

 • Often (často) 
 • Never (nikdy) 
 • Every (každý) 
 • Usually (obvykle) 
 • Always (vždy) 
 • Sometimes (někdy) 

Přítomný čas dále dělíme na prostý a průběhový. Zatímco prostý je vyjádřením pravdy či opakující se činnosti, průběhový vyjadřuje aktivitu, kterou provádím právě teď.

✏️ I’m playing football right now. – Právě teď hraju fotbal.

Anglické časy jednoduše: velký přehled

Ahoj, pokud hledáte českou aplikaci na učení jazyků za rozumnou cenu, tak určitě vyzkoušejte EasyLingo.

recenze / ukázková lekce

Předpřítomný čas

Angličtina má i čas předpřítomný, který patří mezi perfekta. Jde o čas neoblíbený mezi studenty, protože v češtině se s ním nesetkáte, ale v angličtině se používá velmi často. Předpřítomný čas vyjadřuje minulý děj, který se vztahuje k přítomnosti.

Může jít o činnost, která začíná v minulosti a pokračuje do přítomnosti, o událost, která se stala v neurčeném čase v minulosti nebo nedávnou minulost, která ovlivňuje přítomnost.

✏️ Have you ever been to Prague? – Byl/a jsi někdy v Praze?

I předpřítomný čas dělíme na prostý a průběhový. Průběhový použijeme tam, kde chceme zdůraznit průběh aktivity anebo kde aktivita ještě nebyla dokončena.

✏️ I have been learning Spanish for two years. – Učím se španělsky dva roky (a stále v učení pokračuji).

Minulý čas 

Další kategorií je minulý čas, který jednoduše vyjadřuje to, co se stalo v minulosti. Používá se tedy pro věci, které už skončily nebo se v minulosti pravidelně opakovaly. 

✏️ I cleaned the bathroom. – Uklidil/a jsem koupelnu.

Opět nám mohou být nápomocná některá slovíčka, která jenom podtrhnou to, že se něco dělo v minulosti. Jsou jimi: 

 • Yesterday (včera) 
 • Last week, last weekend, last year atd. (minulý týden, minulý víkend, minulý rok) 
 • Ago (před) 

A i když byste si možná přáli, aby tím byla veškerá věda ukončena, opět dělíme minulý čas dál na prostý a průběhový. A znovu to vypadá velice podobně – prostý znamená, že se něco v minulosti zkrátka stalo. Průběhový zase zmiňuje, že se něco v minulosti opakovalo, že něco nějakou dobu trvalo.  

✏️ I was cleaning the bathroom. – Uklízel/a jsem koupelnu.

Anglické časy
Základní anglické časy. (zdroj foto: pixabay.com)

Další anglické gramatické perličky 🇬🇧

10 tipů, jak se naučit anglicky
Modální slovesa v angličtině
Trpný rod v angličtině přehledně a jednoduše
Přídavná jména a jejich stupňování
Anglická frázová slovesa: Jak na ně?

Předminulý čas

Už je vám určitě jasné, že ani v minulosti se perfektu nevyhnete. Předminulý čas vyjadřuje minulé děje, které se odehrály před jiným dějem v minulosti. Tedy, že v minulosti už bylo něco dokončeno.

✏️ When I arrived, she had already left. – Když jsem přijel/a, ona už odešla (ještě před mým příjezdem).

Zatímco prostý předminulý označuje děje ukončené a s výsledkem, předminulý čas průběhový opět vyjadřuje průběh děje a dává na něj důraz. Výsledek není důležitý.

✏️ How long had you been waiting when she finally arrived? – Jak dlouho jsi čekal (důraz na průběh děje, který začal před dějem v minulosti) když konečně přijela (minulý děj)?

Budoucí čas 

Jak vyjádřit budoucnost? K tomu dopomáhá třetí ze základních anglických časů čili budoucí čas. Jeho úkol je jasný – vyjádřit to, co se bude dít v budoucnosti. Ať už mluvíme o momentálním rozhodnutí, objednávce nebo o něčem dlouhou dobu plánovaném.

I v tomto případě nám pomáhají slovíčka, která čas lépe identifikují. Jsou jimi kupříkladu: 

 • Maybe (možná)
 • Probably (pravděpodobně) 
 • This time (touto dobou – zítra, za rok atp.) 

Budoucí čas můžeme vyjádřit dvěma způsoby. Buď s použitím slovíčka will nebo pomocí vazby going to.

Rozdílů v jejich použití je více, ale obecně se dá říct, že will použijete, pokud jste se pro něco aktuálně rozhodli, něco slibujete, objednáváte nebo o něco prosíte.

✏️ I will have a beer. – Dám si pivo (objednávka).

Jestliže máte něco naplánované, promyšlené a stane se to v budoucnu, používáme vazbu be going to.

✏️ I am going to the hospital next week. – Příští týden jdu do nemocnice (plán).

A stejně jako v případech předcházejících, i v tomto případě lze čas budoucí rozdělit na prostý a průběhový. Budoucí čas průběhový vyjadřuje, co bude v budoucnu probíhat nebo že se něco dlouho bude dít.  

✏️ At 8 o’clock she will be sleeping. – V osm hodin bude spát.

Předbudoucí čas

Poslední dva časy jsou předbudoucí prostý a průběhový. Obecně užíváme předbudoucí čas pro děje dokončené v budoucnosti. Zaměřuje se na dobu dokončení děje.

✏️ They will have left by then. – V tu dobu už budou pryč.

Předbudoucí čas průběhový použijeme na vyjádření toho, že nějaká činnost bude v budoucnosti probíhat.

✏️ Next week I will have been working for 8 years. – Příští týden tomu bude 8 let, co pracuju.

Tím však hraní s angličtinou nekončí 

Kromě 12 slovesných časů má angličtina další chuťovky, s kterými si studenti lámou hlavu. Jde například o podmínkové věty nebo trpný rod. Ale nevěste hlavu – dá se to naučit.

Jen je třeba tomu dát čas, nevzdávat se a cvičit.

Anglické časy jednoduše: velký přehled

Ahoj, pokud hledáte českou aplikaci na učení jazyků za rozumnou cenu, tak určitě vyzkoušejte EasyLingo.

recenze / ukázková lekce

Anglické časy – FAQ

 1. Kolik má angličtina časů? A kde se je naučím?

  Angličtina má celkem 12 časů, které se dají rozdělit do tří kategorií: přítomný, minulý a budoucí. Zároveň má i časy dokonavé = perfekta, které vyjadřují ukončenost děje. Každý čas má pak prostou a průběhovou formu.

 2. Je nutné naučit se všechny anglické časy?

  Pro běžné porozumění můžete vynechat předminulý a předbudoucí čas a vystačíte si, ale je mnohem lepší se seznámit se všemi časy. Předejdete tak nedorozuměním a zároveň dosáhnete mnohem lepší a profesionálnější úrovně angličtiny.

 3. V čem se liší průběhový čas od prostého?

  Prostý čas označuje děj, který proběhl. Průběhový čas označuje děje, které probíhali delší dobu a zaměřuje se právě na dobu probíhání. Takže: proběhlo to X probíhalo to.

 4. Jak se naučit anglické časy používat?

  Kombinujte aktivní studium (procvičování a výklad gramatiky) s pasivním (poslech a čtení). Všímejte si, kdy se časy používají, jaké fráze jsou typické. A hlavně: nebojte se mluvit a dělat chyby.

Redakce My English Hacks

Redakce My English Hacks

Nadšení studenti angličtiny a dalších jazyků, cestovatelé, věční začátečníci, učitelé, lektoři. Píšeme pro vás články s tipy jak co nejlépe a nejefektivněji studovat jazyky. 😉
 • Celkem 7 jazykových v kterých zažijete příliv nové energie a chuti to studií. 
 • Vyzkoušíte praxí prověřené moderní i klasické techniky, které vedou k výsledkům.
 • Je to zdarma. Každý den vám přijde nový úkol na e-mail. 
✅ Začněte ještě dnes. Zadejte e-mail, na který vám pošleme 1. úkol. 

Na e-mail vám budeme posílat pouze úkoly, výzvy z Jazykového restartu a další tipy a užitečné informace ke studování jazyků. Spam nemáme rádi a neděláme jej. Samozřejmě se můžete kdykoli odhlásit a zastavit posílání e-mailů. Vaše osobní údaje (tedy e-mail) budu střežit jako oko v hlavě, přesně tak, jak zákon káže zde.

Doporučujeme:

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Oblíbená audiokniha

Běžně: 399 Kč

Dnes: 199 Kč (ušetříte 200 Kč)

E-shop ProgresGuru slaví 10. narozeniny a všechny audioknihy teď pořídíte za 199 Kč. Více zde >>

Dárek zdarma 🎁

E-book: 10 + 2 hacků jak na ANGLIČTINU pro samouky